Welkom op de website van Nature's Heat

Hier kunt u alle informatie vinden over het geothermie project Nature's Heat in Kwintsheul.'Een glazen wereld, met een warm hart'.

Samen staan we voor een enorme uitdaging: een energietransitie, met minder fossiele brandstoffen en meer duurzame energiebronnen. De glastuinbouw kan en wil Nederland helpen. Hoe? Bekijk de film ‘Een glazen wereld, met een warm hart’. 


Afzetgebied Nature's Heat

Het project beslaat een gezamenlijke oppervlakte van 64 h kassen met een gevarieerde teelt.