NIEUWSBERICHTEN

Nature's Heat doet ook mee aan Open Energiedag op 16 september 2023


3 augustus 2023 - Geothermie vs WKK

In onderstaand artikel, geschreven door het vakblad "Onder Glas' kunt u lezen hoe Paul van Schie van Nature's Heat uitlegt waarom Geothermie moeilijk kan concurreren met een WKK die terug levert.


21 maart 2023 - Nature's Heat 5 jaar in bedrijf

Al 5 jaar warmte productie bij Nature's Heat. Dat moet weer worden gevierd met taart.


29 december 2019 - Resultaten seismologisch onderzoek

De seismologische metingen zijn succesvol afgerond. Nature’s Heat heeft de resultaten samengevat. De resultaten zijn te downloaden na het invullen van onderstaande gegevens.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


28 november 2019 - Verbouwing

Donderdag 28 november jl. is er een grote verbouwing uitgevoerd bij Nature’s Heat. De geothermie installatie is niet uit geweest, dat was voorwaarde om de operatie uit te voeren.

 

Er is tot laat doorgewerkt om alles voor elkaar te krijgen, maar het is goed gelukt.

  • Het blauwe netwerk is uitgebreid met een extra pomp (2x100% nu) en er is een gemeen knelpunt opgelost.
  • Het roze netwerk heeft ook een extra aansluiting gekregen voor een tweede pomp en heeft nu ook minder weerstand

Door deze aanpassingen is het mogelijk om meer vermogen naar de tuinders in het blauwe en roze netwerk te krijgen.


19 juli 2019 - Nature's Heat krijgt 35 jaar....

Na een intensieve periode van vergunningsaanvragen, vragen beantwoorden en experts consulteren heeft Nature’s Heat op 19 juli 2019 goed nieuws gekregen: er mag de komende 35 jaar aardwarmte gewonnen worden om energie van te maken!

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-21093.html


20 juni 2019 - Seismisch onderzoek bij Nature's Heat

GtS, TU Delft en het Griekse bedrijf Seismotech gaan samen seismisch onderzoek doen. Tijdens dit onderzoek zullen minuscule trillingen in de ondergrond worden gemeten bij Nature's Heat.

 

Met behulp van seismometers zullen de ondergrond en de bronnen van de minuscule trillingen in kaart worden gebracht. Het hoofddoel is om te onderzoeken of het mogelijk is om de productie en injectie van geowater te karakteriseren aan de hand van seismische metingen.

 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een projectteam van TU Delft en Seismotech, onder leiding van     Dr. Deyan Draganov. In de naburige kassen van Nature's Heat zullen "kastjes" worden neergezet die de metingen verrichten. Elk kastje bestaat uit een seismometer (sensor en signaal opmeter) en batterij.

De rode sterren stellen natuurlijke bronnen van trillingen voor die door de sensor van de seisometer worden "gehoord" en worden in de oranje signaalopnemer bewaard voor analyse.

 

De metingen van de trillingen worden helemaal passief gedaan. Gedurende 3 maanden zullen de seismometers alle natuurlijke trillingen, maar ook de trillingen van bijvoorbeeld passerende auto's en vrachtwagens opnemen. Daarna wordt een uitgebreid rapport met bevindingen en een analyse uitgebracht.

De seismometers zullen in de loop van week 25 worden geplaatst.


18 april 2019 - Nature's Heat kan volledig op eigen stroom draaien

Op 15 April 2019 heeft het geogas bij Nature’s Heat een extra bestemming gekregen: de WKK. In deze Warmte Kracht Koppeling van GE Jenbacher bij Cock van Schie wordt maximaal 1000 kW eletriciteit opgewekt en 100% van de warmte wordt benut in het warmte netwerk. 

Het vermogen van de gasmotor wordt aangestuurd vanuit Nature’s Heat besturing en de regeling zorgt ervoor dat al het geogas benut wordt. Indien de gasmotor niet al het gas kan verwerken dan zal de Geogas ketel het overnemen. De stroom die niet gebruikt wordt door Nature’s Heat wordt terug geleverd op het net. De geothermie installatie van Nature’s Heat is zo energie-zuinig dat indien er genoeg geogas is om de WKK te laten draaien er altijd elektrische energie terug geleverd wordt op het net.


21 maart 2019 - Nature's Heat 1 jaar in bedrijf

Op 21 maart 2019 is Nature's Heat 1 jaar in bedrijf. Dat moet gevierd worden met taart.


12 februari 2019 - Kwintsheul deelt ervaring met aardwarmte met gemeente Utrecht

De overheid wil dat we allemaal overstappen naar milieuvriendelijke bronnen voor warmte en elektriciteit. Met als doel dat alle huizen in 2050 van het gas af zijn. De energietransitie op weg naar een klimaatneutraal Nederland.

 

Gemeente Utrecht is op zoek naar alternatieve bronnen voor elektriciteit en warmte en vraagt naar ervaringen bij gebruikers van aardwarmte:

 

Lees hier verder 


7 november 2018 - Nature's Heat gaat uitbreiden

Vandaag starten de werkzaamheden voor uitbreiding Nature’s Heat met 2 nieuwe afnemers: Jogrow en Westland plant. Beide locaties hebben alleen gasketels en dragen het hele jaar door bij aan een hogere basis last voor Nature’s Heat. 


13 september 2018 - Eerste update na in bedrijf

Na de opstart vanaf 21 maart 2018 (68% bedrijfszekerheid behaald) is er in april (86%) hard gewerkt om alle kinderziektes in de software en hardware op te lossen. Dit resulteerde in mei in een beschikbaarheid van 98%, de laatste 2% werd veroorzaakt door enorme regenval en bliksem. 

 

Juni was een voorbeeld maand met 100% beschikbaarheid, geen machinestoringen en plankgas voor het warmtenetwerk met huidige ESP pomp. Er heeft 1 storing plaats gevonden door een foutje van een onderhoudsmonteur, net 20 minuten voor het eerste bezoek van de inspectie voor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dit is keurig opgelost en Nature's Heat kreeg na afloop van de inspectie het compliment dat het er heel netjes en zeer verzorgd uitziet. 


23 maart 2018 -Installatie heeft opstartprocedures doorlopen

De installatie heeft zijn opstart procedures doorlopen en zal de eerste nacht door draaien. Daarop wordt een fles champagne open gemaakt.  


21 maart 2018 - Nature's Heat gaat in bedrijf

Vandaag is Nature's Heat in bedrijf gegaan. Na lange voorbereidigen, zoals verguninningaanvraag, boringen e.d. kan er eindelijk gebruik gemaakt worden van aardwarmte.


17 juni 2017 - Nieuwe mijlpaal voor Nature's Heat

Nieuwe mijlpaal voor aardwarmte project Nature's Heat in Kwintsheul: De geprefabriceerde leidingen voor het zoete deel van de installatie zijn getransporteerd naar het pomphuis. Horticultura is gestart met het aansluiten van de afzonderlijke kwekers. 

 

Zout en zoet

Met het zoet gedeelte van de aardwarmte-installate wordt het gedeelte bedoeld achter de bronwisselaars (warmtewisslaars), oftewel het installatiewater aan de kwekerszijde.

 

Het zout gedeelte van de installatie is het deel dat de waterstroom uit en naar het aardwarmtedoublet verzorgt. Het water dat wordt opgepompt is vele malen zouter dan zeewater. Het zoute, warme water wordt opgepompt uit de productieput. Via de warmtewisselaar wordt de warmte uitgewisseld met het zoete deel van de installatie. Het afgekoelde water wordt via de injectieput teruggevoerd in de aarde, waar het weer opwarmt.

 

Het water dat aan de zoete zijde is opgewarmd door de warmtewisselaar, wordt via een distributienetwerk verdeeld over de aangesloten kwekerijen. Door gebruik te maken van warmtebuffers en optimale uitkoeling wordt de gewonnen warmte zo efficiënt mogelijk benut. 


26 januari 2017-Welltest tweede put


17 januari 2017-Aanleg bovengronds netwerk


23 september 2016-Welltest eerste put


14 juli 2016-Start boren naar aardwarmte

De boorinstallatie was enige maanden geleden al gebouwd, maar deze week kreeg Nature's Heat eindelijk groen licht om te gaan boren naar aardwarmte. 


17 maart 2016 - Ondertekening Geothermal Heat Offtake Agreement met de telers


13 november 2015 - Ondertekening van de Geothermal Project Finance Facility Agreement


25 augustus 2015 - Ondertekening Turnkey EPC contract