Over Nature's Heat

In de kassen is warmte nodig voor de planten die er groeien. Voorheen kwam de warmte van een CV-installatie of een WKK- installatie, waarbij gas wordt verbrand en omgezet in warmte. Deze warmte gaat de kas in. Dit is echter een vrij dure oplossing. Daarbij kent de energiemarkt de laatste jaren grote schommelingen, wat ongunstig is voor de stabiliteit van tuinbouwbedrijven.

 

Naar aanleiding hiervan hebben 9 tuinbouwbedrijven in Kwintsheul, onder leiding van Paul van Schie, in 2016 het initiatief genomen om aardwarmte te gaan gebruiken voor het verwarmen van de kassen. Hieruit is het geothermie project Nature’s Heat ontstaan. 

 

Het project beslaat een gezamenlijke oppervlakte van 64 hectare en zeer gevarieerde teelten. Het te verwachten vermogen van de bron was circa 16 MWth (P50). Daarmee was een besparing op aardgas te verwachten van circa 22 miljoen m3, een uitstoot verlaging van circa 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx per jaar.  In het eerste productiejaar, 2018,  zijn deze verwachtingen overtroffen.

 

Het project heeft diverse fasen doorlopen, voordat alles volledig in bedrijf was.