Wat is geothermie?

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een lokale en duurzame bron van energie waarbij geen (of althans nauwelijks) CO2 emissies plaatsvinden. De warmte komt uit een zandsteenlaag die ongeveer 2.000 meter diep in de aarde zit. Aardwarmte is een vorm van duurzame energie. Bij het opwekken van duurzame energie treden er weinig tot geen schadelijke milieu-effecten op. 

Er worden twee bronnen in de aarde geboord. Via de ene bron komt het warme water omhoog. De warmte in het water wordt via een warmtewisselaar in de aardwarmtecentrale overgedragen aan het aardwarmte net. Het afgekoelde water gaat via de tweede bron weer terug de aarde in. Zo blijft het water in de aarde op peil. Het aardwarmte net bestaat uit een leidingennet in de grond. Via dit leidingennet wordt de aardwarmte getransporteerd naar de plek waar de warmte nodig is.

Meer informatie over geothermie kunt u vinden op www.hoewerktaardwarmte.nl

Klik op het plaatje om te vergroten.