QSHE manager

QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment, oftewel: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Met QHSE wordt verwezen naar het dusdanig vormgeven van het beleid van een organisatie dat voldaan wordt aan eisen en/of wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (waaronder veiligheid en gezondheid), milieu en de kwaliteit van producten of diensten. Onderdelen van QHSE zijn KAM (kwaliteit, arbo en milieu) en QA/QC (Quality Assurance / Quality Control).

 

De QHSE manager rapporteert direct aan de directeur en controleert de risico-evaluaties, de naleving van de risico-mitigerende acties en controleert of het management systeem op een goede manier wordt gebruikt.

 

Peter van der Burg (B en V advies) heeft voor het totale project de risico's in kaart gebracht en een zorgsysteem opgesteld, inclusief VGM-procedures. Iedereen die aan het project meewerkt, ook onderaannemers, moet zich aan deze procedures houden. Peter voert de controles op de projectorganisatie uit, schakelt daarbij  externe deskundigen in en werkt nauw samen met de projectmanager van Nature's Heat. Hij heeft 27 jaar ervaring als veiligheidsdeskundige in de olie- en gasindustrie, energiecentrales en andere geothermie projecten.